HINK0108FU INDI, Mesoamerikansk Arkæologi (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Mesoamerican Archaeology

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019 gældende fra 1. september 2023

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019

Kursusindhold

Dette fagelement fordrer kendskab til basale arkæologiske metoder og den tilknyttede terminologi inden for det mesoamerikanske område. Der vil være fokus på materiel kultur, samt analyse af denne, endvidere vil Cultural Heritage management også udgøre en del af fagelementet. Vi lægger vægt på arkæologisk empiri og relevante ’cases’ fra Mesoamerika.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Mesoamerikansk arkæologi (aktivitetskode HINK03201E)

KA 2019-tilvalgstudieordning:
Mesoamerikansk arkæologi (aktivitetskode HINK13201E

 

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig