HINK0106FU Aflyst INDI, Mesoamerikansk filologi og ikonografi (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Mesoamerican Philology and Iconography (F24)

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019

 

Kursusindhold

Dette fagelement fordrer kendskab til basale metoder inden for filologi og ikonografi metoder og den tilknyttede terminologi inden for det mesoamerikanske område. Vi vil se nærmere på sammenspil mellem skrift og ikonografi, samt diskutere forholdet mellem sprog og skrift. Der vil være fokus på beskrivelsen og analysen af konkrete kilder. Vi lægger vægt på filologisk og ikonografisk empiri og relevante ’cases’ fra Mesoamerika.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Mesoamerikansk filologi og ikonografi (ktivitetskode HINK03191E)

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig