HINK0105FU INDI, Mesoamerikansk lingvistik (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Mesoamerican Linguistics (F24)

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019

 

Kursusindhold

Dette fagelement udvikler de studerendes kendskab til de grundlæggende metoder, begreber, kilder og problemstillinger inden for udforskningen af de mesoamerikanske sprog og deres historiske relationer og skiftende sociokulturelle kontekster.

Fokus vil være på sproget nahuatl og dets historie i Mesoamerika, og dets samspil med andre mesoamerikanske sprog. 

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning:
Mesoamerikansk lingvistik (aktivitetskode HINK03181E)

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig