HINK0104FU INDI, Mesoamerikansk Arkæologi(F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Mesoamerican Archaeology (F23)

Uddannelse

Udbydes til:

Studerende indskrevne på KA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer

 

Kursusindhold

Dette fagelement fordrer kendskab til basale arkæologiske metoder og den tilknyttede terminologi inden for det mesoamerikanske område. Der vil være fokus på materiel kultur, samt analyse af denne, endvidere vil Cultural Heritage management også udgøre en del af fagelementet. Vi lægger vægt på arkæologisk empiri og relevante ’cases’ fra Mesoamerika.

Målbeskrivelser

KA-studieordningen (2019) i Indianske sprog og kulturer

HINK13201E

 

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig