HINK0102FU INDI, Mesoamerikansk etnohistorie (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Mesoamerican Ethnohistory (E24)

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en oversigt over det etnohistoriske felt i Mesoamerika og de vigtigste kilder, hvorefter fokus vil være på de tekster og billeder som beskriver og afbilder den spanske erobring af Mexico og det efterfølgende århundrede.

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning:
Mesoamerikansk etnohistorie (aktivitetskode HINK03211E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Mesoamerikansk etnohistorie (aktivitetskode HINK13211E)

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig