HINK0102FU AFLYST, INDI, Mesoamerikansk etnohistorie (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Mesoamerican Ethnohistory

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

 

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en oversigt over det etnohistoriske felt i Mesoamerika og de vigtigste kilder, hvorefter fokus vil være på de tekster og billeder som beskriver og afbilder den spanske erobring af Mexico.

Målbeskrivelser

KA-2019 studieordning
Etnohistorie (aktivitetskode HINK03211E)

 

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig