HINK0102FU INDI, Mesoamerikansk etnohistorie(F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Mesoamerican Ethnohistory (F23)

Uddannelse

Udbydes til:

Studerende indskrevne på KA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer

Studerende optaget på fagelementet på KA-tilvalgsstudieordningen i Indianske sprog og kulturer (2019)

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en oversigt over det etnohistoriske felt i Mesoamerika og de vigtigste kilder, hvorefter fokus vil være på de tekster og billeder som beskriver og afbilder den spanske erobring af Mexico og det efterfølgende århundrede.

Målbeskrivelser

KA-studieordningen (2019) i Indianske sprog og kulturer

HINK03211E

 

KA-tilvalgsstudieordningen i Indianske sprog og kulturer (2019)

HINK13211E

 

Fortrinsvis bogkapitler og forskningsartikler som bliver tilgængelige på Absalon

Færdiggjort BA i Indianske sprog og kulturer, indskrevet på KA-uddannelsen
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, f.eks. i form af oplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig