HINK0002EU  INDI, Særligt studeret område – Kunst og ikonografi i det tidlige koloniale Mexico (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Individually selected topic - Art and Iconography of Early Colonial Mexico

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-sidefag i Religionsvidenskab, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2017

KA-studierodning i Religionshistorie, 2017

KA-studieordning i Religionsvidenskab, 2018

 

 

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en indføring i de forskellige former for visuelle udtryk i den tidlige koloniale periode (ca. 1519 til 1600) i Mexico, og den måde hvorpå to forskellige kunstneriske traditioner og bagvedliggende verdenssyn og religioner mødes i nye dynamiske og hybride former. Fokus ligger på illustrationer i håndskrifter, udsmykninger af kirker og klostre, herunder vægmalerier og skulpturer. Målet er at give en dybere forståelse af de eklektiske og synkretistiske processer der prægede kolonitidens samfund.   

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

Religion:

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E)  
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)  
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)  
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E)  
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)  
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

KA Religionshistorie 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionssociologi 2017-ordning
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

KA Religionsvidenskab 2018-ordning
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E) 
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E) 
Frit valgt emne (HRVK03131E)

Forskningsartikler, bogkapitler mm. hvoraf en del uploades på Absalon ved semesterstart.

BA på Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning vekslende med seminarer/​vejledningstimer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5