HINB0112FU INDI, Mexica til México – aztekernes kultur og historie i det vestlige Mesoamerika (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

From Mexica to Mexico: Aztec culture-history in Western Mesoamerica (F24)

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer (2021)

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer (2019)

 

Kursusindhold

Kurset vil forme sig som en gennemgang af det centralmexicanske højlands historie fra Teotihuacan, den Epiklassiske periode, og frem til den Postklassiske periode. Vi vil se på kontinuitet, opbrud og kontakten til det øvrige Mesoamerika. Fokus vil ligge på aztekernes kultur og historie.

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Det vestlige Mesoamerika (aktivitetskode HINB00741E)

BA 2019-tilvalgsordning:
Det vestlige Mesoamerika (aktivitetskode HINB10181E)

Det kan anbefales før semesterstart at anskaffe sig: Richard F. Townsend. The Aztecs. (3. udgave) Thames and Hudson, London.  Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige.

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2021) eller BA-tilvalgsstudieordningen i Indianske sprog og kulturer (2019)
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. i form af oplæg)
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet