HINB0110FU INDI, Sprog i Mesoamerika 2 (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Mesoamerican Languages 2 (F23)

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2021)

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer (2019)

 

Kursusindhold

Kurset har som formål at introducere den studerende til lingvistik generelt og give kendskab til lingvistisk terminologi, analyse og grammatiske fænomener, samt de forskellig sprogfamilier som findes i Mesoamerika. Analytiske kompetencer vil blive udviklet gennem studiet af et specifikt mesoamerikansk sprogs grammatik, i dette tilfælde det sprog – samt dets efterkommere – der er registreret i de glyffiske tekster fra mayaernes klassiske periode (c. 250-830 e.Kr.).

Målbeskrivelser

Sprog i Mesoamerika 2 (aktivitetskode HINB00491E)

Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter.

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2021),
BA-tilvalgsuddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019) som har bestået Sprog i Mesoamerika 1.
Holdundervisning. Der lægges også vægt på eksamensforberedende øvelsestimer hvor grundmetoder anvendes og øves.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet