HINB0109EU INDI, Skrift i Mesoamerika 1 (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Writing in Mesoamerica 1

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2021

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de grundlæggende principper for mesoamerikanske skriftsystemer, med særvægt på mayaernes skrift og dens tydning, et kendskab til de vigtigste tegn, forståelse af kalenderen samt anvendelsen af håndbøger til studiet af mayahieroglyffer. En del af kurset vil bestå i gruppearbejde og analyse af glyffiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Skrift i Mesoameriak 1(aktivitetskode HINB00731E)

BA Tilvalg 2019-studieordning:
Skrift i Mesoameriak (aktivitetskode HINB10171E)

 

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference. Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2021) eller BA-tilvalgsuddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019)
Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtlitteraturen såvel som forskningsartikler. Et antal undervisningstimer er mere praktisk orienteret og vil tage form af workshops med gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet