HINB0107EU INDI, Det mesoamerikanske kulturområde (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2019

Kursusindhold

Kurset er en bred introduktion til Mesoamerikas historie, fra fremkomsten af de første befolkninger i den arkaiske periode, til de større bysamfund i den præklassiske periode (ca. 1500 fvt), og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Kurset lægger desuden stor vægt på, at introducere de studerende for de mange forskellige kulturer og former for kildemateriale der er til rådighed for at studere kulturområdet.

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00481E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB10151E)

Coe, Michael D., Rex Koontz og Javier Urcid (2019) Mexico – from the Olmecs to the Aztecs (8. udgave). Thames & Hudson, London, samt

Toby Evans, Susan (2013) Ancient Mexico & Central America: Archaeology and Culture History, (3. Udgave). Thames & Hudson, London

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)