HINB0106FU INDI, Sprog i Mesoamerika 2 (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Mesoamerican Languages 2

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019 

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019

Kursusindhold

Kurset Det mesoamerikanske sprogområde har som formål at introducere den studerende til lingvistik generelt og give kendskab til Mesoamerika som sprogområde, herunder til lingvistisk terminologi, analyse og grammatiske fænomener, samt de forskellig sprogfamilier som findes i Mesoamerika. Analytiske kompetencer vil blive udviklet gennem studiet af et specifikt mesoamerikansk sprogs grammatik, i dette tilfælde det sprog – samt dets efterkommere – der er registreret i de glyfiske tekster fra mayaernes klassiske periode (c. 250-830 e.Kr.).

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Sprog i Mesoamerika 2 (aktivitetskode HINB00491E)

BA 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske sprogområde 2 (aktivitetskode HINB00661E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Indianske sprog og kulturer: Frit emne A med sprog/skrift (aktivitetskode HINB10191E) 

Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter som vil være at finde i Absalon.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet