HINB0106EU INDI, Sprog i Mesoamerika 1 (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Mesoamerican Languages 1

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

 

Kursusindhold

Sprog i Mesoamerika A har som formål at introducere de studerende til fagdisciplinen lingvistik, herunder studiet af sprog generelt og i Mesoamerika, sprogtypologi, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse. Specifikt vil studerende arbejde med historisk lingvistiske metoder på udvalgte sprog.

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Sprog i Mesoamerika 1 (aktivitetskode HINB00471E)

Campbell, Lyle (2013) Historical Linguistics: An Introduction (3. udgave). Edinburgh University Press, Edinburgh

Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)