HINB0104FU INDI, Skrift i Mesoamerika 2 (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Writing in Mesoamerica 2

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til epigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse, oversættelse og fortolkning af lette glyffiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyffiske tekster

Målbeskrivelser

BA 2021-studieordning:
Skrift i Mesoamerika 2 (aktivitetskode HINB00751E)

BA 2019-studieordning:
Skrift i Mesoamerika (aktivitetskode HINB00711E)

 

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference. Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer
Undervisningsform: holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. i form af oplæg)
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet