HINB0104FU INDI, Skrift i Mesoamerika 2 (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Writing in Mesoamerica 2

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til epigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse og fortolkning af lette glyffiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyffiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Skrift i Mesoamerika (aktivitetskode HINB00711E)

 

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mayahieroglyffer A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig