HINB0104EU INDI, Det østlige Mesoamerika (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Eastern Mesoamerica

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019

 

Kursusindhold

Kurset omfatter en grundig indføring til det østlige Mesoamerika med særvægt på mayaernes kultur og historie fra den præklassiske periode og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Fokus er på den klassiske periode (ca. 250 – 950 e.Kr.), arkæologisk data fra de vigtigste hovedstæder, samt historisk data fra tilsvarende hieroglyffiske tekster. Vi vil også undersøge en række emner, bl.a. på mayaernes kosmologi, panteon, og Popol Vuh.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Det østlige Mesoamerika (aktivitetskode HINB00681E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Det østlige Mesoamerika (aktivitetskode HINB10161E)

 

Det kan anbefales før semesterstart at anskaffe sig: Robert J. Sharer og Loa P. Traxler: The Ancient Maya, 6. udgave (Stanford University Press, Stanford 2006), samt Michael D. Coe og Stephen Houston: The Maya, 9. udgave (Thames & Hudson, London 2015). Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon.

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019) eller BA-tilvalgsstudieordningen i Indianske sprog og kulturer (2019)
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. i form af oplæg)
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet