HINB0103EU  INDI, Mayaernes kultur og historie (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Maya Culture and History

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med centralt fag i Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

 

Kursusindhold

Fagelementet omfatter en grundig indføring i mayaernes kultur og historie fra den præklassiske periode og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Hovedvægten vil ligge på den klassiske periode (ca. 250 – 950 e.Kr.), arkæologisk data fra de vigtigste hovedstæder, samt historisk data fra tilsvarende hieroglyfiske tekster. Kurset består af en række emner og vil fokusere bl.a. på mayaernes kosmologi, panteon, og mytiske fortællinger (deriblandt Popol Wuj).

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Mayaernes kultur og historie (fagelementkode HINB100571E)

 

Grundteksten vil være Robert J. Sharer & Loa P. Traxler, The Ancient Maya, 6. udgave (Stanford University Press, 2006) eller litteratur i tilsvarende omfang og niveau.

Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtslitteraturen såvel som forskningsartikler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5