HINB0102EU INDI, Det mesoamerikanske kulturområde (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2019

Kursusindhold

Kurset er en bred indføring i hele Mesoamerikas ca. 3000-årige historie, fra fremkomsten af de første større bysamfund (ca. 1500 f.v.t.) og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Kurset lægger desuden stor vægt på, at introducere de studerende for de mange forskellige former for kildemateriale der er til rådighed.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00651E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB10151E)

Michael D. Coe, Rex Koontz og Javier Urcid: ”Mexico – from the Olmecs to the Aztecs”, 2019 (8. udgave), Thames and Hudson, London, samt et udvalg af kapitler og forskningsartikler som gøres tilgængelige på Absalon.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig