HINB0101FU INDI, Aztekernes kultur og historie (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Aztec Culture and History

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019 

 

Kursusindhold

Kurset er formet som en generel indføring i den aztekiske kultur og de væsentligste kilder, herunder arkæologi, ikonografi og skrift samt de mange skriftlige kilder fra tiden efter den spanske erobring. Fokus vil være på perioden fra ca. 1300-1519 e.v.t., ligesom vi vil beskæftige os med de mange fund fra den aztekiske hovedstad Tenochtitlan, men der vil også blive lagt vægt på perioden 1519 og frem til ca. år 1600, i hvilken mange af de vigtigste kilder til aztekisk sprog, kultur og religion stammer fra. Emner der vil blive berørt er bl.a. vandringsmyter, grundlæggelsen af Tenochtitlan, religion, hellige bjerge, imperiedannelse og aztekisk kultur i den tidlige koloniale periode.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Aztekernes kultur og historie (aktivitetskode HINB00601E)

BA 2019-tilvalgsordning:
Det vestlige Mesoamerika (aktivtetstkode HINB10181E)

Det anbefales de studerende at anskaffe sig Frances E. Berdans Aztec Archaeology and Ethnohistory, 2014) og Richard Townsends The Aztecs (3.udgave, 2009) før studiestart.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5