HINB0101EU  INDI, Mayahieroglyffer A (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Maya Hieroglyphs A

Uddannelse

Artiske og indianske studier på BA-niveau med centralt fag i Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen.

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de grundlæggende principper for mayaernes skrift og dens tydning, et kendskab til de vigtigste tegn, forståelse af kalenderen samt fortrolighed med brugen af håndbøger til studiet af mayahieroglyffer. En del af kurset vil bestå i gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Mayahieroglyffer A (fagelementkode HINB00591E)

 

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs, 2. udgave (Thames & Hudson, 2005) og en opdateret workshophåndbog fra den Europæiske Maya-konference (European Maya Conference).

Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtlitteraturen såvel som forskningsartikler. Et antal undervisningstimer er mere praktisk orienteret og vil tage form af workshops med gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5