HINB0100FU INDI, Det mesoamerikanske sprogområde (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

The Mesoamerican Linguistic Area

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019 

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019

Kursusindhold

Kurset Det mesoamerikanske sprogområde har som formål at introducere den studerende til lingvistik generelt og give kendskab til Mesoamerika som sprogområde, herunder til lingvistisk terminologi, analyse og grammatiske fænomener, samt de forskellig sprogfamilier som findes i Mesoamerika. Analytiske kompetencer vil blive udviklet gennem studiet af et specifikt mesoamerikansk sprogs grammatik, i dette tilfælde det sprog – samt dets efterkommere – der er registreret i de glyfiske tekster fra mayaernes klassiske periode (c. 250-830 e.Kr.).

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske sprogområde 2 (aktivitetskode HINB00661E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Indianske sprog og kulturer: Frit emne A med sprog/skrift (aktivitetskode HINB10191E) 

Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter som vil være at finde i Absalon.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet