HINB0004FU  INDI, INDI, Mayahieroglyffer B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Maya Hieroglyphs B

Uddannelse

Artiske og indianske studier på BA-niveau med centralt fag i Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen.

Studieordning for tilvalget på BA-niveau i Indianske sprog og kulturer, 2015

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til mayaepigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse og fortolkning af lette glyfiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Mayahieroglyffer B (Fagelementkode HINB00621E)

BA 2015-Tilvalgsordning studieordning:
Mayahieroglyffer (Fagelementkode HINB10081E)

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mayahieroglyffer A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse
  • 342,5
  • I alt
  • 412,5