HIMKSP15EU Interkulturelle markedsstudier - Projektorienteret forløb (spansk)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Academic Internship (Spanish)

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af: 

 • kommunikationsveje og organisationsformer på en arbejdsplads 
 • konkrete sproglige, markedsrelaterede og kulturelle problemstillinger i en virksomhed/organisation 
 • anvendelsesmulighederne for et eller flere af uddannelsens fagområder.

Færdigheder i at:

 • analysere forhold på en arbejdsplads ud fra en organisationsteoretisk synsvinkel 
 • vælge, begrunde og anvende relevant teoretisk litteratur til at analysere forhold på en arbejdsplads 
 • relatere konkrete markeds- og marketingspecifikke, sproglige og kulturelle problemstillinger til det teoretiske og metodiske indhold i uddannelsen.

 

Kompetencer til at: 

 • reflektere kritisk og selvstændigt over udnyttelsen af den sprogligkulturelle uddannelse i en konkret erhvervsmæssig sammenhæng 
 • Udføre konkrete arbejdsopgaver på en arbejdsplads med brug af sproglige og kulturelle kvalifikationer fra uddannelsen.
Gennemførelse af et projektorienteret forløb af 3 måneders varighed (400-
450 arbejdstimer).
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller spansk efter aftale med eksaminator.
Krav til indstilling til eksamen

Studienævnet skal godkende kontrakt og arbejdsbeskrivelse, inden det projektorienterede forløb påbegyndes.

Find kontrakten her.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.