HIMK03163U Interkulturelle markedsstudier - Forbrugerkommunikation og interkulturel marketing - tysk

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Communication and Intercultural Marketing - German

Kursusindhold

Kursets indhold drejer sig om at kunne producere tekster, som her skal forstås bredt, inden for forbrugerkommunikation på det pågældende fremmedsprog og fokuserer på alle de professionelle overvejelser, som er en del af kommunikationsprocessen både i forhold til formidling af fagligt indhold og i forhold til målgruppetilpasning af kommunikationen i den konkrete interkulturelle kontekst.

Teoretisk trækker kurset på begreber og modeller indenfor kommunikation og kommunikationsstrategier, interkulturel markedsføring, interkulturel tekstlingvistik, storytelling, branding og forbrugerkommunikation.

I rammen af kurset foretager de studerende fokuseret informationssøgning, herunder ved brug af databaser med fokus på brancher, markedsadfærd, forbrugeradfærd og -analyser (Passport, Global Data Explorer, Warc), og vurderer informationen kritisk med henblik på specifikke analyseopgaver.

Alt materiale uploades på Absalon.

Fællesseminarer/​-workshops og holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Prøveformsdetaljer
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse