HIMK03132U Interkulturelle markedsstudier - Kultur, identitet og interpersonel kommunikation - Spansk

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Intercultural Market Studies: Culture, Identity and Interpersonal Communication - Spanish

Kursusindhold

Dette fagelement består af 2 kursusdele:

 • Kultur, sprog og identitet: kultur-, identitets- og magtteori, herunder national identitet, i forhold til interkulturelle relationer og internationale organisationer samt virksomheder.
 • Interpersonel kommunikation:  kommunikations-, høfligheds-, argumentations- og sproghandlingsteori samt interpersonel interaktion med fokus på forhandlinger på fremmedsproget i organisationer og virksomheder.
 • I rammen af kurset opsøger og vurderer de studerende information og litteratur med henblik på at dokumentere kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige forhold i Danmark og i målsprogslande/-regioner, herunder ved brug af databaser med fokus på brancher og markeder (Business Source Ultimate, Statista, Danmarks Statistik, Orbis, Navne & Numre Erhverv).

Alt materiale uploades på Absalon.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde,
hvori der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til
faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs),
som ikke har været adresseret i de bundne elementer.
Faget udbydes også som 'Frit emne 1´, 'Frit emne 2' og 'Frit emne 3´på Spansk KA.
Fællesseminarer og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolioen har et samlet omfang på 21-25 normalsider. Portfolioelementer fra begge kursusdele defineres i starten af semestret og deres beskrivelse uploades på Absalon. Der indgår både et mundtligt oplæg og skriftlige opgaver. Portfolioelementer samles af den studerende og uploades som en samlet portfolio i digital eksamen d. 6. januar 2025.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter.

Reeksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/interkulturelle_markedsstudier/

Kriterier for bedømmelse