HIMK03132U Interkulturelle markedsstudier - Kultur, identitet og interpersonel kommunikation - Spansk

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Intercultural Market Studies: Culture, Identity and Interpersonal Communication - Spanish

Kursusindhold

Dette fagelement består af 2 kursusdele:

  • Kultur, sprog og identitet: kultur-, identitets- og magtteori, herunder national identitet, i forhold til interkulturelle relationer og internationale organisationer samt virksomheder.
  • Interpersonel kommunikation:  kommunikations-, høfligheds-, argumentations- og sproghandlingsteori samt interpersonel interaktion med fokus på forhandlinger på fremmedsproget i organisationer og virksomheder.
Holdundervisning.
Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde,
hvori der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til
faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs),
som ikke har været adresseret i de bundne elementer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioen har et samlet omfang på 21-25 normalsider. Portfolioelementer fra begge kursusdele defineres i starten af semestret og deres beskrivelse uploades på Absalon. Der indgår både et mundtligt oplæg og skriftlige opgaver. Portfolioelementer samles af den studerende og uploades som en samlet portfolio i digital eksamen d. 5. januar 2022.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter.

Reeksamen

Portfolio, 26-30 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.

Kriterier for bedømmelse