HIMK03132U  Interkulturelle markedsstudier - Kultur, identitet og interpersonel kommunikation - Spansk

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Intercultural Market Studies: Culture, Identity and Interpersonal Communication - Spanish

Kursusindhold

Dette fagelement består af 2 kursusdele:

  • Kultur, sprog og identitet: kultur, identitet og magtteori i forhold til interkulturelle relationer og internationale organisationer samt virksomheder.
  • Interpersonel diskurs: kommunikative og sproglige principper samt interpersonel interaktion på fremmedsproget i organisationer.
Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
To mundtlige oplæg der bliver dækket i løbet af kurset Interpersonel diskurs
- et skriftlig oplæg der blivet dækket af de to kurser –og afleveres d. 9. januar

- Kultur, sprog og identitet: et essay på max. 20-22 sider - eller to essay à på max. 10-11 sider alt efter sprog
- Interpersonel diskurs : en teoretisk refleksion over det mundtlige oplæg, på max. 5- hvis man vælger at skrive 20 sider i det andet kursus- eller 3 sider –hvis man vælger hvis man vælger at skrive 22 sider i det andet kursus
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter.

Reeksamen

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5