HIMK03071U  Interkulturelle markedsstudier - Forbrugeradfærd

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Behaviour

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Udforme undersøgelsesdesigns til analyse af forbrugeradfærd.

 • Benytte adævate undersøelsesmetoder.

 • Formulere kommunikations- og brandingstrategier på baggrund af forbru-geradfærdsanalyser.

 • Analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur.

 • Analysere sammenhængen mellem forbrugeradfærd, kommunikation og branding

Forelæsninger og holdundervisning.
Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7-10 ns
48-timers bunden hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
Eksamensperiode

Forår/Sommer

Reeksamen

Samme som ordinær.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75