HIMK03051U  Interkulturelle markedsstudier - Interpersonel diskurs - fransk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Interpersonal Discourse - French

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Mundtligt kommunikere klart, korrekt og utvetydigt på fremmedsproget. 
 • Formidle korrekt til og fra fremmedsproget under iagttagelse af kulturelle forskelle og den sociale og forretningsmæssige kontekst.
 • Yde ad hoc-support om sproglige og kulturelle forhold.
 • Fungere som mødeleder og forhandler på fremmedsproget.
 • Navigere strategisk i forhold til interkulturelle processer og relationer. 
 • Reflektere over egen og andres kommunikation på fremmedsproget.
 • Analysere kulturel diversitet.
 • Håndtere kulturelle modsætningsforhold på interpersonelt og organisatorisk niveau.
 • Vurdere, begrunde og anvende relevante videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemer.
 • Arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.
 • Strukturere en argumentation på fremmedsproget. 
Holdundervisning og workshops.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Eksaminationssprog: Fransk.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 min. forberedelsestid.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der gives ikke internetadgang ved forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75