HIMK03021U  Interkulturelle markedsstudier - Cross-Cultural Management

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Cross-Cultural Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Integrere viden om kulturforskelle i organisationers og virksomheders marketing og ledelse.
 • Håndtere kulturel kompleksitet i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Identificere kulturforskelle i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Forklare baggrunden for kulturforskelle.
 • Kritisk vurdere fordele og ulemper ved organisationskulturelle teorier
Holdundervisning og forelæsninger.
Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3-5 normalsider
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75