HIEK0005EU INDO; Indoeuropæisk Enkeltsprog - Vestgermansk

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Elective Indo-European Language

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Den studerende lærer under anvendelse af relevante håndbøger og anden sekundærlitteratur selvstændigt at oversætte og analysere en given tekst inden for  et eller flere sprog inden for en af følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk, armensk, albansk eller tokharisk synkront såvel som diakront. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og på forsvarligt videnskabeligt niveau behandle diakrone/komparative emner inden for den givne sproggren

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

 

KA-Tilvalg

2019-ordningen

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse