HIEK0003EU  IEP; Projektorienteret forløb

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Individuelt forløb.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)
2008-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Praktik og rapport
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5