HIEB0006EU LIN; INDO BA-tilvalg; Vedisk Sanskrit

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Vedic Sanskrit

Uddannelse

Indoeuropæisk BA-tilvalg

Kursusindhold

På kurset lærer du om hovedtrækkene i det vediske sprogtrins fonologiske og morfologiske historie i forhold til dels det indoeuropæiske grundsprog, dels klassisk sanskrit. På baggrund af materiale fra vedisk sanskrit lærer du at vurdere og analysere sprogets fonologiske og morfologiske historie samt at redegøre sproghistorisk for de elementer i et vedisk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

BA-tilvalg:
Indoeuropæisk, 2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med forelæsninger og studenterdeltagelse i form af bl.a. mundtlige fremlæggelser, evt. understøttet af diverse e-lærings-former.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse