HIEB0005EU LIN/INDO; Germansk sproghistorie

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

History of the Germanic Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

I kurset sættes fokus på de særtræk, der karakteriserer den germanske sproggren i forhold til det urindoeuropæiske udgangspunkt. Du får en forståelse af de germanske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) historie, især illustreret ved gotisk - dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels fremad i forhold til de moderne germanske sprog, eksempelvis dansk. Der er desuden et element af oversættelse, og du lærer at oversætte sprogprøver fra gotisk suppleret med et eller flere andre oldgermanske sprog og analysere dem synkront og diakront.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik)
2018-ordningen (Lingvistik)
2017-ordningen (Lingvistik og Indoeuropæisk)

BA-tilvalg:
2019-ordningen (Indoeuropæisk)

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave