HIEB0003FU INDO; Hittitisk

Årgang 2021/2022
Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i det hittitiske sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeuropæiske grundsprog. Du lærer at beskrive hittitisk med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for skriftsystem, lydlære, morfologi, syntaks og leksikon og at oversætte og foretage en synkron og diakron analyse af konkrete hittitiske sprogprøver samt at redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af anatolisk.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning, evt. suppleret med skriftlige øvelser og studenterfremlæggelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse.