HIEB0002FU LIN (INDO BA-tilvalg); Græsk og latinsk sproghistorie

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

History of the Greek and Latin Languages

Uddannelse

Lingvistik - specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Gennem kurset opnår du et basalt kendskab til arkaisk latin og homerisk græsk og bliver i stand til at benytte materiale fra disse sprog i ræsonnementer angående rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning med forelæsninger, hjemmeopgaver og studenterdeltagelse i form af bl.a. mundtlige fremlæggelser, evt. understøttet af diverse e-læringsformer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave