HIEB0001FU LIN/INDO; Indoeuropæisk fonologi og morfologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Indo-European Phonology and Morphology

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Kurset giver en viden om og forståelse af de centrale indoeuropæiske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder. Du lærer om fonologiske særtræk og den morfologiske struktur i de vigtigste sproggrene, og du træner evnen til analysere afgrænsede og enkle eksempler og sortere information og uddrage mønstre og tendenser ud fra fonologiske og morfologiske data fra grundsproget eller de vigtigste indoeuropæiske enkeltsprog.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen i Lingvistik:

2019-ordningen

2018-ordningen


Bacheloruddannelsen i Indoeuropæisk:

2017-ordningen


BA-tilvalg i Indoeuropæisk:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse