HIEB0001EU  IEP; Indoeuropæisk fonologi og morfologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Indo-European Phonology and Morphology

Kursusindhold

Viden om og forståelse af:

 • de centrale indoeuropæiske sprogs fonologiske (lydlige), morfofonologiske og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder
 • de vigtigste fonologiske særtræk i de vigtigste sproggrene
 • den morfologiske struktur i de vigtigste sproggrene.


Færdigheder i at:

 • anvende ovenstående viden og forståelse ved analyse af afgrænsede ogenkle eksempler fra grundsproget eller de vigtigste af de indoeuropæiske enkeltsprog,
 • tilegne sig videnskabelige tekster om historisk fonologi og morfologi og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
 • vurdere sproghistoriske analyseproblemer,
 • sortere information og uddrage mønstre og tendenser ud fra fonologiske, morfofonologiske og og morfologiske data fra grundsproget eller de vigtigste indoeuropæiske enkeltsprog,
 • formidle ovenstående viden skriftligt med anvendelse af den korrekte terminologi.
   

Kompetencer i at:

 • tilegne sig fonologiske og morfologiske systemer hurtigt og effektivt,
 • søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer,
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2010-ordningen

BA-tilvalg:
2017-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
BA 2015-ordningen: Bunden hjemmeopgave
BA 2017-ordningen, BA 2010-ordningen og BA-tilvalg: Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5