HIAB0105EU MIS, Anvendt Hindi - sprog B (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Applied Hindi B

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier 2019
Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af 

 • sproglige strukturers betydning for kommunikation med hensyn til semantik og pragmatik
 • udfordringer forbundet med oversættelse

 

Færdigheder i at

 • tilegne sig information fra kilder på hindi
 • oversætte og fortolke autentiske tekster

 

Kompetencer til at

 • analysere tekster med hensyn til sproglige konstruktioner og funktioner.
 • diskutere om teksternes emner
Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Anvendt hindi – sprog B (aktivitetskode HIAB00971E)

Lægges i Absalon ved semesterstart

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)