HIAÆ0101EU MIS, Hindi propædeutik 3 (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Hindi propaedeutic 3

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen
Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Hindi propædeutik 3 (fagelementkode HIAÆ00071E)

Lægges i Absalon før semesterstart

Holdundervisning
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet