HIAÆ0001EU  MIS, Hindi propædeutik 1 (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Hindi propaedeutic 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen

Propædeutik for indoeuropæisk og religionsvidenskab, 2015-ordningen

Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Hindi propædeutik 1 (fagelementkode  HIAÆ00051E)

Propædeutik for indoeuropæisk og religionsvidenskab 2015-studieording:
Hindi prop. for Religion 1 (fagelementkode HIAÆ00111E)

Lægges i Absalon før semesterstart

Holdundervisning
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 140
  • Forberedelse
  • 478,75
  • I alt
  • 618,75