HHIK10011U HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Udvidet projektorienteret forløb
HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb
Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektkursus, der sætter praktikken ind i en bredere kontekst og italesætter, hvorledes erfaringer fra praktikken kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten (en projektbeskrivelse).

Den studerende har en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Hvis den studerende har behov for assistance i den forbindelse, kan koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kontaktes.

Se afsnittet "Tilmelding".

  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse