HHIK09832U  HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2019-ordningen]
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2015-ordningen]
Historisk tilvalgsområde 1 [2019-ordningen [kun for studerende med grundfag i Historie]]
HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden
Oplysningstidens bliver ofte fremhævet som en periode, hvor grundlaget for de moderne vestlige samfund blev skabt, og der henvises især til de idealer og værdier, som udlægges i normative kildetekster. Dette kursus sætter fokus på hvordan denne brydningstid blev en levet erfaring for bredere lag i befolkningen i Europa og i de amerikanske kolonier. Der er især fokus på brydninger inden for det religiøse felt, hvor der både opstod stærke vækkelses- og reformbevægelser, og hvor der samtidig var skarp kritik af kristendommens samfundsmæssige indflydelse.

Kurset indledes med en bredere introduktion til begrebet Lived religion, som er et metodisk greb, der har fokus på hvordan det religiøse felt indgår i individets hverdagspraksis, og hvor den subjektive erfaring undertiden adskiller sig fra normative teologiske skrifter. Vi arbejder derefter med kildetekster, som både kan være arkivalier og trykte tekster fra 1700-tallet. I kursets sidste del finder de studerende kildemateriale, som kan danne grundlag for deres individuelle eksamensopgave. I er velkomne til at arbejde med kilder, der belyser andre perioder end oplysningstiden og med andre religioner end protestantismen.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning /seminar
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og Studiehåndbogen [BA] (2013 & 2019).

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5