HHIK01852U HIS 85. Område D

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 85. Område D

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2021
eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021 

HIS 85. Område D

Kurset vil dels forme sig som et almindeligt områdekursus, hvor det drejer sig om at opnå konkret viden på baggrund af udvalgt historisk forskning om et afgrænset historisk område, og opnå indsigt i centrale begreber, teorier, metoder og tilgange, som karakteriserer det valgte forskningsfelt. Dels arbejdes sideløbende historiedidaktisk med emnet både teoretisk og praktisk. Hvordan laver man en undervisningsplan og et materiale der kan give relevant viden og erkendelse, f. eks. for gymnasielever med deres forudsætninger, stramme tidsramme, og bekendtgørelseskrav? Kurset giver forudsætninger for at udarbejde et konkret undervisningsforløb til gymnasiet under hensyntagen til målgruppe og tidsramme.

Indholdsbeskrivelse, underviser og kursets grundbøger oplyses snarest muligt.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse