HHIK00851U HIS 85. Slaget om Danmark. Hovedtemaer i dansk politik fra Kanslergadeforliget til krigen mod terror

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 85. Slaget om Danmark. Hovedtemaer i dansk politik fra Kanslergadeforliget til krigen mod terror

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik (HHIK03791E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie [gymnasierettet profil], 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik (HHIK03791E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [2015-ordningen]
Område D: historisk fagdidaktik [2019-ordningen: ikke sidefagsstuderende]
HIS 85. Slaget om Danmark. Hovedtemaer i dansk politik fra Kanslergadeforliget til krigen mod terror
Det danske samfund har ændret sig dramatisk de seneste knap 100 år. I begyndelsen af det tyvende århundrede var Danmark et landbrugsland uden megen mekanisering og industrialisering. Men i mellemkrigstiden og især efter den anden verdenskrig accelererede den teknologiske udvikling, velfærdsstaten tog form, og Danmark integrerede sig stadigt mere i det internationale samfund og i de vestlige samarbejdsorganisationer, herunder integrerede Danmark sig i de europæiske fællesskaber og det atlantiske samarbejde. I kurset tager vi udgangspunkt i 1930’ernes krise og den samtidige antidemokratiske udfordring. Det er bl.a. historien om de fire gamle partiers forsvar for demokratiet og velfærdsstatens tidlige historie. Men det er også historien om antidemokratiske kræfter på dansk grund. Herefter følger undervisningsgange om Danmark under den tyske besættelse og om velfærdsstatens realisering i 1950’erne og 1960’erne samt velfærdsstatens efterfølgende krise i 1970’erne. Vi skal også høre om Danmark i den kolde krig, PET’s efterforskning af politisk aktivitet, og så skal vi beskæftige os med dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i den amerikanske verdensorden i 1990’erne og 2000’erne. Undervejs skal de studerende udvikle undervisningsmaterialer til anvendelse i gymnasieundervisningen.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2015 & 2019).

Kriterier for bedømmelse