HHIB19053U  HIS 1005. Religion, tro og frihed, 1500-1800

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 1005. Religion, tro og frihed, 1500-1800

Uddannelse

Historie (tilvalg)
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

BA-tv: Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse
BA-tv: Religion, tro og frihed, 1500-1800
I det tidlig moderne Europa var tro og religion, på den ene side. og frihed, på den anden side, størrelser, som ikke passede særlig godt sammen. Religiøs frihed (frihed til at vælge religiøs retning) fandtes kun i begrænset omfang og frihed fra religion, altså frihed fra den kristne tro, praksis og moral, fandtes næsten ikke. Men alligevel spillede begrebet frihed, kravet om religionsfrihed, og ideer om frihed i og fra religion en vigtig rolle i udviklingen af både kirke, religion og samfund i den tidlig moderne tid, fra humanisme og reformationerne i 1500-tallet til oplysningstiden.

Hensigten med dette kursus er at undersøge sammenhængen mellem tro, religion og frihed fra ca. 1500 til ca. 1800. Kurset tager udgangspunkt i en diskussion af begreberne ”tro”, ”religion” og ”frihed”, og behandler forskellige tidlig moderne temaer, såsom den fri vilje, forudbestemmelse, social disciplin, ateisme, forfølgelse, tolerance, religionsfrihed, tankefrihed og ytringsfrihed.

Kurset privilegerer idehistorie og intellektuel historie, og nedprioriterer politiske og sociale tilgange til studiet af religiøs frihed.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne): 
Den studerende kan efter kurset: 
• vise en grundlæggende forståelse af den religiøse udvikling i den tidlig moderne tid
• være i stand til at læse og analysere tekster fra perioden, der behandler spørgsmålet om frihed
• beherske den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5