HHIB19051U  HIS 1005. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 1005. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Uddannelse

Historie (tilvalg)
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

BA-tv: Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse
BA-tv: Kult og bystat i antikkens Grækenland
I de antikke græske bystater spillede kult en helt central rolle i samfundslivet. Det er kursets formål at udforske dette tema, både hvad angår selve indretningen af bystaternes kultur og diskussioner af, hvordan kult i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning.

Kurset bliver indledt med en oversigt over periodens historie fra ca. 800 til 300 f.v.t.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne): 
Den studerende kan efter kurset: 
• 

- Louise Bruit Zaidman & Pauline Schmitt Pantel: Religion in the Ancient Greek City. Cambridge, 1992 (eller senere udgave).

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5