HHIB15286U HIS 28. (BA-tilvalg) Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2025

HIS 28. (BA-tilvalg) Miljøbevægelsen - fra Rachel Carson til Greta Thunberg
Miljøbevægelsen er blevet fremhævet som en af de vigtigste bevægelser i nyere tid. Men hvad er miljøbevægelsen egentlig? Og hvordan har bevægelsen forandret sig over tid? Det er spørgsmål vi forsøger at besvare ved at studere og analysere forskellige miljøpolitiske organiseringer og debatter fra de sidste ca. 60 år. På kurset følger vi miljøkampen fra 1960’ernes debatter om forurening til nyere klimadebat. Fra den amerikanske marinebiolog Rachel Carson til den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Fra første lektion bliver det tydeligt at ’’grønt’’ ikke bare er grønt og at miljøbevægelsen har arbejdet med mange forskellige emner. Det omfatter bl.a. forurening, natur, økonomisk vækst, ulighed, levnedsmidler, arbejdsmiljø, atomkraft, bæredygtig udvikling, krig og klima.

Vi lærer om forskellige måder miljøpolitisk aktive har organiseret sig og arbejdet på. Fra det strømlinede til det mere græsrodsorienterede. Og fra det lokale og nationale til det internationale. Vi behandler græsrodsorganiseringer, NGO’er, politiske partier og udenomsparlamentariske aktiviteter. Samtidig får vi indblik i hvordan forskellige miljøpolitiske organiseringer har forholdt sig til staten – og omvendt.

Miljøbevægelsen er med andre ord en kompleks størrelse. Netop det er med til at give os brugbare erfaringer når vi skal blive gode til at lave litteratursøgninger og skabe overblik over eksisterende forskning.

På kurset planlægges ekskursioner til Det Kongelige Bibliotek henholdsvis Miljøbevægelsen NOAH (Friends of the Earth Denmark).

- John S. Dryzek: The Politics of the Earth. Oxford University Press, 2021 (4. ed.).
- Joachim Radkau: The Age of Ecology: A Global History. Polity Press, 2014.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator.
Kriterier for bedømmelse