HHIB13285U HIS 28. (BA-tilvalg) Religiøs tolerance og intolerance - fra reformationen til oplysningstiden

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Religiøs tolerance og intolerance - fra reformationen til oplysningstiden

Uddannelse

Historie
Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2023

HIS 28. (BA-tilvalg) Religiøs tolerance og intolerance - fra reformationen til oplysningstiden
Religiøs tolerance er en af de grundlæggende ideer i den moderne verden. Ifølge den konventionelle opfattelse, udspiller den første fase i udviklingen af religiøs tolerance sig i det tidlig moderne Europa. I denne udlægning opstår den religiøse tolerance i perioden mellem den protestantiske reformation og oplysningstiden. Men hvor meget tolerance og hvor meget intolerance var der egentlig i perioden? Hvad betød tolerance egentlig for tidlig moderne mennesker? Hensigten med kurset er at undersøge den tolerance såvel som intolerance som fandtes fra reformationens begyndelse og op til 1700-tallet, samt at diskutere det tidlig moderne tolerancebegreb.

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse