HHIB12191U HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2022

HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)
I de antikke græske bystater spillede politik en helt central rolle i samfundslivet. Politik er naturligvis ikke noget nyt fænomen, men måden hvorpå politik blev ført i de græske bystater var unik. Sammenhængen mellem bystat (polis) og borger (polites) var strukturelt og lingvistisk essentiel. I dette kursus vil der især blive fokuseret på den attiske bystat med dets athenske demokrati (ca. 500-323 f.v.t.), hvori mandlige borgere havde stemme- og taleret på folkeforsamlingen. Det er kursets formål at udforske dette tema, med særligt henblik på ledelse i bystaten og med undersøgelser af, hvordan demokrati og andre politiske forfatninger i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Den oldgræske kult og religions rolle i offentlig ledelse, demokrati og politik overordnet vil også belyses. Kurset bliver indledt med en oversigt over perioden fra ca. 800 til 300 f.v.t.

- P. J. Rhodes: A History of the Classical Greek World 478-323 BC. Blackwell, 2006 (eller senere).

Bogen findes som e-bog på Det Kongelige Bibliotek.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse