HHIB11195U HIS 19. Dyr og monstre i middelalderen (BA-tilvalg)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 19. Dyr og monstre i middelalderen (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2021

HIS 19. Dyr og monstre i middelalderen (BA-tilvalg)
I middelalderen var nogle dyr tæt knyttet til mennesker, som oksen, der boede sammen med mennesket og blev anvendt som arbejdsdyr til det ikke kunne længere og derefter anvendt som fødekilde og ressource (kød og skind). Andre dyr fandtes i fjerne egne, og var kun kendt gennem fantasifulde fortællinger. En grif kunne f.eks. være lige så virkelig som en løve – de færreste havde set nogen af dem med sine egne øjne. Dyr var både en hverdagsressource og blev brugt i moraliserende fortællinger til at illustrere god kristen opførsel. Derudover fandtes også forestillinger om monstrøse folkeslag ved verdens yderkanter, der udfordrede kategoriseringen af dyr og mennesker ved at præsentere et mellemstadie mellem dyr og menneske, f.eks. mænd med hundehoveder eller afkom efter parring mellem menneske og dyr (med deraf følgende moraliserende afstandstagen fra bestialsk adfærd). Gennem studiet af middelalderens brug af dyr og forestillinger om dyrs adfærd og eksistensen af monstre kan vi studere periodens omverdensforståelse og synet på korrekt og ukorrekt menneskelig adfærd.

Gennem kurset vil vi bl.a. undersøge:
- Dyrs praktiske funktion i middelalderen – som arbejdsdyr (landbrug, jagt, transport), som fødekilde (kød, mælk), som ressource (uld, pels, pergament).
- Dyrs symbolske og religiøse betydning, bl.a. som fremstillet i middelalderens bestiarier.
- Kategorisering af dyr, mennesker og monstre fra antikken til middelalderen.
- Omverdensforståelser i middelalderen, center/periferi.
- Forestillinger om monstrøse folkeslag på randen af den kendte verden.
- Forestillinger om bestialitet og monstrøsitet i middelalderens samfund.

- Joyce E. Salisbury: The Beast Within: Animals in the Middle Ages. New York, Routledge, 2011 (2. ed.).
- Susan Crane: Animal Encounters: Contacts and Concepts in Medieval Britain. University of Pennsylvania Press, 2013. (KB-adgang til e-bog).

Derudover kommer et kompendium og/eller tekstupload i Absalon.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse